LÄKARINTYG

Läkarintyg Sjöfolk

  • Undersökning enligt kriterier från Transportstyrelsen(STCW Manila utförs. Utrustningen är mobil och undersökning kan ske på överenskommen plats. Vid godkänd undersökning skickas direkt ett digitalt intyg till Transportstyrelsen och du får med dig det signerade originalet i handen.

    Enligt internationella regler måste alla personer som arbetar till sjöss ha ett giltigt läkarintyg. En generell hälsokontroll görs med fokus på syn och hörsel. Utlåtandet används dels för att komma in på utbildningar men även för kaptener eller sjöman som arbetar på båtar över en viss längd. 

             PRIS 800 kr

Läkarintyg Golfbil

  • Vissa golfklubbar kräver läkarintyg för att du ska få hyra golfbil till ett reducerat pris. Ett läkarintyg styrker att du har ett sjukdomstillstånd eller skada som ger en rörelsenedsättning där en golfbil krävs för att kunna spela golf. Detta kan jag enkelt hjälpa dig med. Som grund för bedömningen behövs en fysisk undersökning, alternativt journaluppgifter (pappersform eller från 1177). Observera att körkort eller förarbevis är ett grundkrav för att köra golfbil.

            PRIS 300 kr

Läkarintyg - Körkort för högre behörighet

För dig som behöver förlänga din högre körkortsbehörighet (buss, lastbil, taxi). OBS jag utför ej intyg för dig som behöver läkarintyg för vissa diagnoser (ADHD, asperger, ADD, autism, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom). 
Under undersökningen testas syn, hörsel, hjärta och lungor och en neurologisk undersökning görs. Om du tar regelbundna mediciner önskar jag att du tar med en medicinlista. Ta med glasögon eller linser om du använder det.

PRIS 500 kr